Voor wie?

Ons BuSo OV1 (= Opleidingsvorm 1 van het buitengewoon secundair onderwijs) biedt middelbaar onderwijs voor leerlingen van 13 tot 21 jaar met een M- of IAC-verslag type 2.

Dit zijn jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Waar?

We bieden OV1 aan in onze hoofdschool in Deurne.

Afbeelding
Lachend meisje snijdt fruit in De Leerexpert Schotensesteenweg 252

Onze visie en werking

Focus op zelfredzaamheid en zelfstandigheid

De nadruk ligt op zelfredzaamheid en zelfstandigheid binnen de verschillende domeinen zoals wonen, werken, overkoepelende vaardigheden en vrije tijd. Wij vinden het als school belangrijk dat de leerlingen binnen een veilige en warme omgeving worden gestimuleerd om intrinsieke kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken en te ontplooien.

Dit alles gebeurt in een nauwe samenwerking met de leerlingen zelf, de ouders en begeleiders alsook met externe partners. Zo zorgen we samen voor een optimale ondersteuning en begeleiding naar dagcentra en de samenwerking met welzijn.

De Leerexpert Schotensesteenweg 252: leerkracht leert leerling strijken
Leerkracht en leerling uit OV1 De Leerexpert Schotensesteenweg 252 snijden fruit

Niveaugroepen

We werken met twee niveaugroepen, met ieder een klaslokaal. Hierbij wordt er gewerkt rond thema's binnen de domeinen 'wonen', 'werken', ‘overkoepelende vaardigheden’ en 'vrije tijd'. Dit steeds met het oog op ontwikkelen van zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

Aandacht voor koken en gezondheid

Onze OV1-afdeling heeft ook een gemeenschappelijk lokaal, het keukenatelier, waar alle groepen leren koken (en alles wat hierbij hoort: boodschappenlijstjes maken, voorbereidingen treffen en nadien opruimen). Elke groep gaat wekelijks onder begeleiding naar de winkel om boodschappen te doen.

Binnen onze werking hechten wij ook veel belang aan gezondheid, namelijk: bewust eten en bewegen. Ook tijdens de sportlessen werken we hier rond. 

Goed om te weten


Voor onze leerlingen met de zwaarste zorgnoden werken wij samen met het MFC.

> Lees meer over het MFC


Doel van opleidingsvorm 2: voorbereiding op beschermd wonen en zinvolle dagbesteding

Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming gericht op een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie en integratie in een omgeving waar ondersteuning is voorzien:

  • begeleid wonen in dagcentra
  • een zinvolle dagbesteding
  • (indien mogelijk) arbeidstraining en een traject naar begeleid werken.

Wij staan garant voor de optimale ontplooiing van je kind. Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. Hiermee streven we naar een zo zinvol, zelfstandig en actief mogelijk naschools leven


Onze teams bereiden jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en zoeken mee naar een geschikte toekomst. De nadruk van de leeractiviteiten ligt vooral op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden en sociale vorming.

Tijdens de laatste schooljaren kan je kind een sociaal maatschappelijke training volgen ter voorbereiding op de opname in een dagcentrum of op begeleide tewerkstelling.  

Wanneer je kind 18 is, zorgen het CLB, de school en het MFC samen met jou voor het verwerven van het noodzakelijk ticket VAPH.