Voor wie?

Leerlingen van 13 tot 21 jaar met een M-verslag OV3 van onderstaande types kunnen bij ons inschrijven:

  • type basisaanbod: voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften
  • type 3: jongeren met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
  • type 7 (STOS): voor jongeren met een spraak- en taalstoornis 
  • type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

Waar?

We bieden OV3 aan in onze hoofdschool in Deurne. Sommige lessen gaan ook door in onze Vestigingen Peerdbos en Linkeroever.

Afbeelding
De Leerexpert Schotensesteenweg 252 OV3: 2 leerlingen met kaartjes aan bank

Onze opleidingen in OV3

Onze werking

In de OV3-werking leer je je toekomstig beroep in een zo realistisch mogelijke leeromgeving. Dit kan bijvoorbeeld door, afhankelijk van de opleiding, zo vaak mogelijk praktijk op verplaatsing (POV) te doen. Zo leer je in een echte werkomgeving de op school aangeleerde competenties toepassen en verder verbeteren.

Tijdens de Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV) leer je met alle nodige ondersteuning hoe je sterk en zelfstandig aan de maatschappij kan participeren.

Geïntegreerde auti-werking

Leerlingen met autisme volgen les in gemengde klaseenheden met extra ondersteuning en co-teaching van onze gespecialiseerde auti-coaches.
Zo combineren wij de inclusiegedachte en maximale integratie met de extra ondersteuning die deze jongeren vaak nodig hebben.

VCA-attest

Als school doen we er alles aan om je te laten slagen voor het VCA-examen (veiligheidsexamen). Het certificaat dat je hiermee behaalt, is voor je werkgever een pluspunt dus zo stijgt je kans op werk. Het betekent dat je leerde en dus ook weet hoe je veiliger kan werken.

Goed om te weten

 

  • Je hebt een IAC-verslag of M-verslag met gemotiveerd advies OV3 type basisaanbod, 3, 7(STOS) of 9 van het CLB.
  • Je bent minstens 13 jaar op 31 december (uitzonderlijk kan je ook toegelaten worden als je 12 jaar bent mits gemotiveerd advies van het CLB). 


Binnen BUSO OV3 (= Opleidingsvorm 3 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs) ontwikkel je zowel je algemene kennis, je sociale vaardigheden als je praktijkgerichte talenten. Zo word je goed voorbereid om later als volwassene vlot te kunnen integreren in het gewoon leef- én arbeidsmilieu.


Na het behalen van je kwalificatiegetuigschrift en eventueel het volgen van een ABO-jaar, ben je klaar voor de arbeidsmarkt en kan je gaan werken.